Elérhetőség

  • 7400 Kaposvár
    Anna u. 6.
  • 82/501-000 
  • skik@skik.hu
  • www.skik.hu

Bemutatkozás

Az 1999. évi CXXI. számú új kamarai törvény értelmében 2000. április 1-től a kézműves kamarák beolvadtak a kereskedelmi és iparkamarákba, 2000. november 1-től pedig a kötelező tagság önkéntesre változott.

A kamara célja és feladata, hogy a jogszabályoknak megfelelően, önkormányzati elven alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését.
•    Törvények, jogszabályok létrehozását kezdeményezi, meglévő jogszabályok módosítását
véleményezi.
•    A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tisztségviselői útján kapcsolatot tart a Kormánnyal, az
illetékes minisztériumokkal, hatóságokkal
•    A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Kutató Intézete (GKI) figyelemmel kíséri és
elemzi a gazdaságban zajló folyamatokat, gazdasági tanulmányokat, elemzéseket készít
Köztestületi funkciója alapján a kamara államigazgatási feladatokat is ellát, mint például a szakmai képzések- és mestervizsgák szervezése, kereskedelmi okmányok kiállítás. A kamara hatásköre 2009. október 1-vel kibővült az építőipari kivitelező vállalkozások nyilvántartásba vételével.
Szolgáltatási tevékenységek:
•    Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek: megyei gazdasági elemzések készítése,
befektetéseket elősegítő programok szervezése, lobbi, szakmai klubok működtetése.
•    Üzleti kapcsolatok fejlesztése: üzleti találkozók szervezése, szakmai utak-, vásárlátogatások-,
üzleti ajánlatok közvetítése, információ közvetítés a külföldi országok gazdasági-, jogszabályi
hátteréről.
•    Kamarai csoportos energia-beszerzés szervezése
•    A vállalkozások gazdasági integrációjának támogatása – klaszterek alakulásának elősegítése
•    Rendezvényszervezés, képzés: szakmaspecifikus- és nyelvi képzések, gazdasági témájú
tájékoztató előadások, tréningek, szemináriumok, fórumok, szakmai napok szervezése.
•    Tájékoztatás, tanácsadás: jogi-, adózási-, külkereskedelmi-, iparjogvédelmi-, pályázati témákban.
•    Kiadványok: havonta megjelenő kamarai újság biztosítása, országos- és saját kiadású tájékoztató
kiadványok rendelkezésre bocsátása.
•    Országos hálózatú kamarai honlap működtetése.
•    Vállalkozások forráshoz jutásának segítése: Széchenyi Kártya Program és Új Széchenyi Terv
hiteleinek forgalmazása, pályázati lehetőségek figyelése és közzététele, kamarai támogatási
rendszer működtetése.
A SKIK hétféle vissza nem térítendő támogatást nyújt tagjainak:
1.    Széchenyi Kártya kamatainak kamarai támogatása
2.    Internet hozzáférés és weblapkészítés támogatása
3.    Minőségbiztosítási rendszerek kialakításának és tanúsíttatásának támogatása
4.    Pályázatkészítés költségeinek támogatása
5.    PR-,reklám- és iparjogvédelmi költségek támogatása
6.    Külföldi vásárlátogatáson és üzletember találkozón való részvétel
7.    Képzések, továbbképzések (pl.: mesterképzés, nyelvi képzés, pedagógiai-, internet használati¬pályázatkészítési és egyéb, „szabadon választott” tanfolyamok) támogatása.
SKIK szakképzési feladatai:
•    Gyakorlati képzés felügyelete, gyakorlati képzőhelyek minősítése, ellenőrzése
•    Tanulószerződések nyilvántartása
•    Szakképzési tanácsadás
•    Szintvizsga, Szakma KiválóTanulója Verseny szervezés
•    Vizsgadelegálás (elnök, tag)
•    munkaerő-piaci felmérésekben való közreműködés ðbeiskolázási irány-arány meghatározás
(RFKB)
•    125 szakma gondozása
A kamara hozzájárult a projekt beadásához szükséges önerő meglétéhez, 5 millió forinttal. Részt vesz a projekt elkészítésében Németh Krisztina, aki a Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter klasztermenedzsment kft ügyvezetője, valamint a kamara szolgáltatási vezetői posztját tölti be.